Białoruś #2


Data otrzymania: 29.10.2010
Odległość: 680 km
Czas podróży: 5 dni

Kolejna pocztówka z Białorusi , tym razem od Olgi. Olga mieszka w Polocku, niemal 85 tyś miasteczku na północy Białorusi. Budowla znajdująca się na pocztówce to katedra Mądrości Bożej, jak widać licznie odwiedzana przez turystów i mieszkańców Polocka. Owa katedra, założona jako jedna z pierwszych budowli chrześcijańskich na terenie obecnej Białorusi jeszcze w XI wieku, pierwotnie jako prawosławna, w latach 1596-1654 oraz 1668–1839 w posiadaniu kościoła greckokatolickiego, w latach 1839-1924 i 1942-1944 ponownie prawosławna; obecnie wykorzystywana jest jako sala koncertowa i muzeum.

0 komentarze:

Prześlij komentarz