14. Szwajcaria


Data otrzymania: 12.10.2010
Odległość: 1,016 km
Czas podróży: 2 dni

I oto moja pierwsza kartka ze Szwajcarii.
Słowo klucz do tej pocztówki to Kanton. Już wyjaśniam dlaczego. Szwajcaria jest państwem federacyjnym, składającym się z 26 kantonów, które posiadają bardzo szeroką autonomię. Aż do połowy XIX wieku kantony były samodzielnymi mini-państwami, które posiadały własne armie, same strzegły granic i biły własną monetę. Przekształcenie Szwajcarii z luźnej federacji nieposiadającej instytucji centralnych w państwo federalne nastąpiło dopiero w 1848 roku.Obecnie każdy kanton ma swoją własną konstytucję, która określa zasady działania ciał tworzących prawo (parlamenty lokalne), sprawujących rządy (rządy lokalne) i egzekwujących prawo (lokalne sądy, prokuratury i policję).Dziękuję Helen za tak bardzo edukacyjną pocztówkę. Ciekawostką jest to, że kartka przebyła 1,016 km w zaledwie dwa dni

0 komentarze:

Prześlij komentarz